5 khác biệt chính giữa Macau và Hồng Kông

Tôi đang ở Macau trong hành trình xoay trục sang châu Á. Macau được xem là đặc khu hành chính, giống Hồng Kông, nơi này tuân thủ chính sách 1 quốc gia 2 chế độ. Trong đó, cả hai thành phố này đều là một phần trực thuộc Trung Quốc. Nhưng có chính quyền, tiền tệ và quyền kiếm soát biên giới riêng. Đó là điểm cuối sự tương đồng giữa Hồng Kông và Macau.

Sau đâylà 5 điểm khác biệt chính.

Số 5: Lịch sử thuộc địa

Hồng Kông là thuộc địa của Anh từ năm 1842 đến 1997. Trong khi đó Macau nằm dưới quyền cai trị của Bồ Đào Nha gần 400 năm.

Số 4: Ngôn ngữ

Hai ngôn ngữ chính của Macau là tiếng Quảng và tiếng Bồ Đào Nha còn Hồng Kông là tiếng Anh, tiếng Quảng và tiếng phổ thông Trung Quốc.

Số 3: Kinh tế

Người Anh biến Hồng Kông thành thành phố đẳng cấp thế giới, là một trong 4 con hổ châu Á. Kinh tế Macau nhỏ hơn rất nhiều, nền kinh tế thịnh vượng, không khác gì Las Vegas châu Á.

Số 2: Macau là đặc khu hành chính khuôn mẫu

Giữa Macau và Hồng Kông, Macau rõ là một đứa con hiếu thảo, không giống như Hồng Kông, lúc nào cũng dính đến biểu tình dân chủ, đòi tự do.

Số 1: Luật cấm chống phá

Điều 23, một điều luật cấm chống phá hà khắc. Nửa triệu dân Hồng Kông tràn ra biểu tình và ngăn được. Ngược lại, ở Macau, điều 23 đã được thông qua mà hầu như không gặp phải phản kháng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.