Cách mạng văn hóa Trung Quốc, bạn đã từng trải qua?

Với những ai chưa từng trải qua cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thì nó chỉ là một phong trào chính trị xã hội năm 1966 đến 1976. Còn với rất nhiều người đã phải trải qua, thì đó có lẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời.

Nhìn bề ngoài, nó là để trừ khử các nhân tố tư bản khỏi Trung Quốc và các nhân tố văn háo truyền thống khỏi xã hội khỏi Trung Quốc nhưng nguyên nhân sâu xa lại là ý định ích kỷ của Mao Trạch Đông muốn loại bỏ đối thủ khỏi chính trị và để cứu vãn hình ảnh của mình.

Cách mạng văn hóa mở đầu với chiến dịch nhổ tận gốc Tứ Cựu. Trong suốt cách mạng văn hóa, Mao chỉ ra 9 kẻ thù mà ông muốn người dân nhắm đến nhưng lại không hề định nghĩa cụ thể. Ví dụ như: chống đối cách mạng hay phần tử xấu là gì. Người ta bị cho là kẻ thù của giai cấp khi làm những việc vu vơ như quên khẩu hiệu, mặc đồ tây. Những hỗn loạn làm dân chúng về cơ bản sống trong nỗi sợ thường trực.

Sự tàn bạo của chiến dịch bao gồm vô số vụ tra tấn, giết chóc, nhục mạ và bêu rếu công khai. Mao còn phân tán lực lượng Hồng Vệ binh về các vùng nông thôn. Suốt một thập kỉ, hệ thống trường ngừng hoạt động khiến nhiều thế hệ không nhận bất kỳ được sự giáo dục chính thống nào. Không ai biết chính xác số người đã bị giết trong cuộc cách mạng văn hóa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.