Chào mừng đến với kỷ nguyên Tập Cận Bình

Kết quả đại hội 19 của đảng cộng sản Trung Quốc, hãy cùng điểm tên 7 ứng viên cuối cùng, những người đã leo đến tầng cao nhất của Đảng thường vụ bộ chính trị. Tập Cận Bình vươn đến đỉnh cao quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Mao, và viết tên mình vào hiến pháp Trung Quốc.

Là câu này đây, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nó có nghĩa là sau Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình đã đưa tên mình vào điều lệ Đảng khi còn đang tại vị. Sau đại hội đảng 19 này, có vẻ Tập đang gần với chiến thắng hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, trong đoạn truyền hình trực tiếp được đưa lên mạng sau đó, khi Tập nói đến cuộc chiến chống tham nhũng, nhấn mạnh thái độ không dung thứ những Đảng viên ăn hối lộ, máy quay hướng ngay đến Giang. Sau đó đến câu, điều mà nhân dân và quần chúng phản đối, họ ghét cay ghét đắng, máy quay lại lần nữa, cận cảnh Giang.

Khi chặn đứng nỗ lực của phe Giang Trạch Dân. Hãy nhìn vào thường vụ bộ chính trị mới được bầu. Trong số 6 thành viên còn lại, chỉ có 1 được xem là người của phe Giang. Nhưng có rất nhiều tin cho rằng ông này đã rời bỏ Giang. Tập Cận Bình đã có quyền lực tuyệt đối. Chiến thắng của ông ta là điều không cần nghi ngờ. Ông ta phải đối mặt với thử thách lớn từ nhiều phía. Giờ đó là trách nhiệm của Tập.

Leave A Reply

Your email address will not be published.