Nhà Tần – Vương triều đầu tiên của Trung Hoa

Nhà Tần từ năm 221 đến năm 206 trước công nguyên được coi là vương triều đầu tiên của Trung Hoa. Dù có ba triều đại tồn tại trước đó, chỉ có duy nhất vua Tần đã tự xưng đế khi đã thống nhất Trung Hoa sau hàng thế kỷ.

Mặc dù là triều đại huy hoàng, nhà Tần rất tàn bạo và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Lúc bấy giờ, nhà Tần đóng đô tại tây Trung Hoa, là vùng đất vua chúa Trung Hoa dùng để nuôi ngựa. Sau khi nhà Chu bị chia cắt, vùng đất này trở thành một trong chiến quốc thất hùng. Lên ngôi khi còn trẻ, Tần Thủy Hoàng bắt đầu cuộc chiến với 6 nước và thống nhất Trung Hoa.

Tần Thủy Hoàng củng cố quyền thống trị thông qua việc thống nhất văn hóa, đơn vị tiền tệ, cân, đo, chữ, viết và thậm chí cả bề rộng của đường sá. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng không được lòng dân chúng. Các chính sách sai dịch và thuế cao trở thành gánh nặng cho người dân. Quyền lực tuyệt đối của Thủy Hoàng đế cũng khiến quý tộc phẫn nộ và ghen ghét. Năm 210 trước công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Lưu Bang cầm đầu nổi dậy, lập nên vương triều nhà Hán.

Tồn tại 17 năm và đã gây nhiều thống khổ cho người dân, nhà Tần cũng để lại những tài sản vô giá. Di sản Tần triều để lại không chỉ đặt nền móng thống nhất đất nước mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định, thịnh vượng các vương triều sau này.

Leave A Reply

Your email address will not be published.